PODARUJ SWÓJ 1 , 5 % PODATKU
Wpisz w rozliczeniu PIT: NR KRS 0000325747 Cel szczegółowy: JAKUB SIKORSKI
PARENT PROJECT MUSCULAR DYSTROPHY

Jakub choruje na rzadką, nieuleczalną chorobę Dystrofię Mięśniową Duchenne’a, która prowadzi do całkowitego zaniku mięśni, a w konsekwencji do niepełnosprawności we wczesnych latach życia i znacznego jego skrócenia. Wizyty lekarskie, rehabilitacja, turnusy, sprzęt ortopedyczny, którego wymaga Jakub jest bardzo drogi. Błagamy Państwa o pomoc – rodzice Jakuba.

lub przekaż darowiznę Volkswagen Bank direct 92 2130 0004 2001 0483 1491 0001 Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy”
Tytułem: JAKUB SIKORSKI

lub na prywatne konto Kuby: 63 1140 2004 0000 3402 8174 5039